Tính Năng
Phong Lăng Độ
Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 

✅ Thời gian & Điều kiện tham gia:

- Phong Lăng Độ (Thường): Mỗi 1 tiếng sẽ có 1 chuyến thuyền rời bến (01h00 -> 23h00). Người chơi tham gia chuyến Thường để giao nhiệm vụ Truy Công Lệnh

- Phong Lăng Độ (Đặc Biệt): Chuyến đặc biệt sẽ chạy lúc 22h00 hằng ngày các bang hội sẽ PK với nhau để tranh đoạt ĐẠI THỦY TẶC và RƯƠNG BÁU HẢI TẶC

Lưu ý: Mỗi ngày có thể đi 2 chuyến thường + 1 chuyến đặc biệt

 

NPC LIÊN QUAN

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bản Đồ Phong Lăng Độ

(144/189, 160/181, 192/175).

Chức năng:

Nhận,giao nhiệm vụ “Truy Công Lệnh”.

 

PHONG LĂNG ĐỘ CHUYẾN THƯỜNG

Phong Lăng Độ Chuyến Thường

(Mở Bến Tàu 1 và Bến Tàu 2)

Nội Dung

Thời Gian (Phút)

Báo Danh Lên Thuyền

Phút 0 -> Phút 10

Xuất Hiện Boss Thủy Tặc Thường 1

Phút 10

Xuất Hiện Boss Thủy Tặc Thường 2

Phút 14

Xuất Hiện Boss Thủy Tặc Thường 3

Phút 18

Xuống thuyền Bờ Bắc

Phút 20

Nội Dung Chuyến Thường

1/ Phong Lăng Độ thường cần nộp 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ để lên tàu.
2/ Mỗi nhân vật có thể đi thuyền Phong Lăng Độ: 2 lần / ngày
3/ Mỗi nhân vật có thể giao nộp nhiệm vụ Lệnh Bài Truy Công Lệnh: 1 lần / ngày

 

PHONG LĂNG ĐỘ CHUYẾN ĐẶC BIỆT

Phong Lăng Độ Đặc Biệt

(Mở Cả 3 Bến Tàu)

   
Vật Phẩm Lên Thuyền

Cần nộp Lệnh Bài Thủy Tặc để lên thuyền

Giới hạn Bang Hội

Mỗi bang hội có thể lên thuyền tối đa 60 nhân vật

Phần thưởng khi đến Đảo Trùng Lâu

Nhận ngay 5.000.000 EXP và Bất Tử 3 Giây

Phút 10 (22h10)

Xuất hiện Thuyền Phu để AE giao nhiệm vụ Truy Công Lệnh ngay trên Bến Tàu.

Phút 20 (22h20)

Tất cả xuống thuyền tại "Đảo Trùng Lâu" 

Phút 21 (22h21)

Xuất hiện 4 BOSS ĐẠI THỦY TẶC tại Đảo Trùng Lâu

Phút 23 (22h23)

Xuất hiện 6 RƯƠNG BÁU THỦY TẶC tại Đảo Trùng Lâu

Nội Dung Chuyến Đặc Biệt

(1) Tự Động ở Trạng Thái Chiến Đấu (Chết không rớt PK - Không rơi tiền và exp)
(2) Chuyến đặc biệt khi tiêu diệt 1 người chơi sẽ nhận 1 Tiền Đồng 
(3) Khi bị hạ gục sẽ chuyển về Tây Sơn Thôn

Chuyến đặc biệt đi bằng LB Thủy Tặc được tính riêng với 2 chuyến thường

 

BẢN ĐỒ TRÙNG LÂU

Thông Tin Chi Tiết Bản Đồ Trùng Lâu
Tự động chiến đấu - Đổi Khác Màu là có thể PK (Chết không rớt EXP - Không rớt PK)
Chuyến đặc biệt khi giết chết 1 người chơi sẽ nhận 1 Tiền Đồng và có thông báo kênh
Khi chết ở bản đồ này sẽ được đưa về Tây Sơn Thôn

 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

Vật Phẩm Công Dụng Nguồn Gốc

Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Dùng để đi Phong Lăng Độ chuyến Thường

Shop Bảo Vật 

(2 Xu)

Lệnh Bài Thủy Tặc

Lệnh Bài Hoàn thành nhanh PLD

Dùng để đi Phong Lăng Độ chuyến Đặc Biệt

Shop Bảo Vật 

(3 Xu)

Hạt Giống Phong Lăng Độ

Dùng để đổi lấy Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)

Nhận được khi mở Rương Báu Thủy Tặc

Nhận được khi Tiêu Diệt Thủy Tặc

Quả Tiềm năng Phong Lăng Độ

Sử dụng nhận 1 điểm Tiềm Năng

(Tối đa 50 quả)

Riêng S7-S8: Tối đa 100 quả

Ghép tại NPC Hàng Rong

(7 Thành Thị)

 

 

PHẦN THƯỞNG ĐỔI TRUY CÔNG LỆNH

Cụm S1 -> S4

Khi giao nhiệm vụ Truy Công Lệnh sẽ có 2 Lựa Chọn để giao Nhiệm Vụ:

+ Giao Truy Công Lệnh (Thường): Sẽ nhận được 20 triệu EXP

+ Giao Truy Công Lệnh (Đặc Biệt - Tiêu Hao 2 Xu): Sẽ nhận được 40 triệu EXP (Yêu cầu có 2 Xu ở hành trang mới có thể giao Nhiệm Vụ Đặc Biệt)

Cụm S5 -> S8

Khi giao nhiệm vụ Truy Công Lệnh sẽ có 2 Lựa Chọn để giao Nhiệm Vụ:

+ Giao Truy Công Lệnh (Thường): Sẽ nhận được 10 triệu EXP

+ Giao Truy Công Lệnh (Đặc Biệt - Tiêu Hao 2 Xu): Sẽ nhận được 20 triệu EXP (Yêu cầu có 2 Xu ở hành trang mới có thể giao Nhiệm Vụ Đặc Biệt)

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần Lệnh Bài Hoàn Thành Phong Lăng Độ hoặc nộp Truy Công Lệnh để nhận thưởng

PHẦN THƯỞNG BOSS THỦY TẶC

Cụm máy chủ (S1-S2-S3-S4)

Tiêu diệt THỦY TẶC THƯỜNG nhận 3.000.000 EXP và có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên vật phẩm bên dưới
Phúc Duyên Tiểu
Phúc Duyên Trung
Phúc Duyên Đại
Đại Lực Hoàn 
Phi Tốc Hoàn
Tiên Thảo Lộ
3 Sát Thủ Lệnh (Cấp 1)
1 Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
Bảo Rương Mảnh An Bang
Bảo Rương Mảnh Định Quốc
Thiên Sơn Bảo Lộ
Thiết La Hán
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch

 

Tiêu diệt ĐẠI THỦY TẶC nhận vật phẩm bên dưới
Ngẫu nhiên 25 - 50 Tử Tinh Khoáng Thạch

 

Cụm máy chủ (S5-S6-S7-S8)

Tiêu diệt THỦY TẶC THƯỜNG nhận 1.000.000 EXP và có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên vật phẩm bên dưới
Phúc Duyên (Tiểu)
Phúc Duyên (Trung)
Phúc Duyên (Đại)
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ
Sát Thủ Lệnh (Cấp 1)
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Hạt Giống Phong Lăng Độ

 

Tiêu diệt ĐẠI THỦY TẶC

Chắc chắn nhận 25 đến 50 TỬ TINH KHOÁNG THẠCH và ngẫu nhiên 1 vật phẩm bên dưới

Lễ Bao Ngựa 80 Vĩnh Viễn
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Bạch Ngọc
Tử Ngọc
Thiết La Hán Lễ Bao
10 Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
15 Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
5 Mãnh Ghép Ngựa Phi Vân
2 Đại Quế Hoa Tửu

Lễ Bao Trang Bị Hiệp Cốt

(Mở nhận ngẫu nhiên trang bị Hiệp Cốt)

 

Cụm máy chủ S9

Tiêu diệt THỦY TẶC THƯỜNG nhận 1.000.000 EXP và có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên vật phẩm bên dưới
Phúc Duyên (Tiểu)
Phúc Duyên (Trung)
Phúc Duyên (Đại)
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ
Sát Thủ Lệnh (Cấp 1)
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Hạt Giống Phong Lăng Độ

 

Tiêu diệt ĐẠI THỦY TẶC

Chắc chắn nhận 25 đến 50 TỬ TINH KHOÁNG THẠCH và ngẫu nhiên 1 vật phẩm bên dưới

Lễ Bao Ngựa 80 Vĩnh Viễn
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Bạch Ngọc
Tử Ngọc
Thiết La Hán Lễ Bao
10 Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
15 Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
5 Mãnh Ghép Ngựa Phi Vân
2 Đại Quế Hoa Tửu

Lễ Bao Trang Bị Hiệp Cốt

(Mở nhận ngẫu nhiên trang bị Hiệp Cốt)

Tên sản phẩm:

Võ Lâm I Mobile

Thiết bị tương thích:

Điện thoại thông minh,
máy tính bảng và PC

Cấu hình:

Android 5.1, RAM 2GB trở lên
iOS 9.0, iPhone 6 trở lên

Dung lượng yêu cầu:

700 MB

appicon

Bạn đã có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký ngay